LED Lineárne svietidlá

Lineárne prachotesné LED svietidlá, určené do priemyselných priestorov - výrobných hál, tovární, výrobných závodov, telocviční a pracovných dielní. Taktiež výkonné LED svietidlá do vysokých a často aj úzkych priestorov, ako sú sklady, skladiská, úložiská alebo prekladiská.
Správne zvolené prachotesné lineárne svietidlo musí zabezpečiť optimálne osvetlenie daného pracovného priestoru a v závislosti na osvetlenie bezpečnosť zamestnancov a kvalitu odvedenej práce. Vhodnou voľbou pre prachotesné lineárne svietidlá je využitie systémov riadenia osvetlenia, s ktorým je možné výrazne ušetriť na spotrebe elektrickej energie aj na nákladoch údržby. Pre osvetlenie úzkych a vysokých priestorov sú navrhnuté svietidlá s úzkou charakteristikou vyžarovania. Tej sa dosahuje pomocou špeciálne navrhnutej optiky. Svietidlá tak ľahko a efektívne osvietia aj uličky medzi vysokými regálmi z výšky desiatich až pätnástich metrov nad podlahou. Ďalšie požiadavky na lineárne svietidlá sú odolnosť proti prachu, nárazom a prípadne i chemicky agresívnemu prostrediu.

vyžiadajte si
nezáväzný návrh