sk
Blog
Osvetlenie pracoviska – podmienky a meranie
14 Nov 2023  /  Rady a tipy

Osvetlenie pracoviska – podmienky a meranie

Osvetlenie pracoviska

Okrem spomínanej bezpečnosti na pracovisku (ktorú dokáže ovplyvniť nedostatočné osvetlenie najmä v rôznych priemyselných či logistických odvetviach, ale aj v gastronómii či kdekoľvek inde, kde môže pri práci vzniknúť úraz) je dôležitým ukazovateľom aj takzvaná zraková únava. Zraková únava môže vzniknúť buď pri dlhodobej práci pri nedostatočnom osvetlení, ale naopak aj pri osvetlení, ktoré príliš namáha oči. So zrakovou únavou sa bežne stretávajú napríklad zamestnanci v administratíve, ktorí sú vystavení veľkému podielu modrého svetla vyžarovaného z obrazoviek, do ktorých sa navyše priamo pozerajú. V súčasnosti sa na zmiernenie negatívnych dopadov modrého svetla využívajú rôzne filtre, ktoré je možné v zariadeniach zapnúť a obrazovky „zožltnú“, čím sa modiel modrého svetla zmenší.

 

Zraková únava zo zlého osvetlenia

Zraková únava so sebou okrem zníženej efektivity práce nesie aj pálenie očí, bolesť hlavy či únavu. Farba LED osvetlenia priestorov však v tomto zohráva len relatívne malú úlohu. Vo výsledku nezáleží na tom, či si na pracovisko vyberiete studené biele, neutrálne denné alebo teplé žlté LED svietidlá. Rozdiel ich vplyvu na našu únavu je len minimálny v prípade, že je správne zvolený ich počet, intenzita a rozmiestnenie vzhľadom na konkrétny priestor.

 

Meranie osvetlenia na pracovisku

Meranie osvetlenia na pracovisku je možné vykonať prostredníctvom rôznych zariadení, ako sú napríklad fotometre respektíve luxmetre. Meranie pomocou týchto prístrojov je presné a okamžite vám ukáže, či osvetlenie na vašom pracovisku spĺňa predpísané normy. Na výsledok merania, samozrejme, vplýva množstvo faktorov, ako je čas merania, osvetlenie použité na pracovisku, veľkosť celého priestoru, ale aj farby a materiály povrchov (steny, podlaha, ďalšie predmety). Najlepším riešením vhodného osvetlenia na pracovisku je dostatok denného svetla doplneného o výkonné LED stropné svietidlá a prípadne lokálne LED priemyselné svietidlá (stolné lampy) priamo nad pracoviskom konkrétneho pracovníka.

 

Vyhláška 206/2011 Z.z. o osvetlení na pracovisku

Zamestnávateľ, ktorý prevádzkuje konkrétne typy pracovísk, je povinný zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov náhradnými opatreniami ustanovenými vykonávacím predpisom, a to konkrétne podľa vyhlášky 206/2011 Z.z o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci. Vyhláška ustanovuje najmä pojmy ako denné osvetlenie pracoviska, umelé osvetlenie pracoviska, združené osvetlenie pracoviska, pracovisko bez denného osvetlenia.

 

Okrem spomenutej vyhlášky ďalšie podmienky osvetlenia na pracovisku upravuje aj zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhláška č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci, európska technická norma o osvetľovaní pracovných priestorov v interiéroch STN EN 12464-1, ktorá definuje požiadavky na osvetlenie vnútorných pracovných priestorov, ale aj nariadenie vlády č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

 

Zabezpečte kvalitné osvetlenie na pracovisku bez starostí

Ako sa v tom vyznať a zabezpečiť na pracovisku vo vašej spoločnosti optimálne osvetlenie, ktoré bude spĺňať stanovené požiadavky, nezruinuje váš rozpočet, pomôže vašim zamestnancom k zrakovej a svetelnej pohode a zároveň bude úsporné? Nechajte nás navrhnúť LED osvetlenie pre váš objekt. Návrh vypracujeme na základe odborných skúseností a v súlade so všetkými platnými normami. Zároveň bude rozmiestnenie osvetlenia a výber konkrétnych modelov navrhnuté tak, aby čo najviac využili svoj potenciál pre dostatočné osvetlenie daného priestoru. Prezrite si prípadové štúdie z priestorov, v ktorých sme osvetlenie navrhovali v minulosti a neváhajte nás kontaktovať.

Potrebujete poradiť?
Máme niekoľko možností ako nás kontaktovať. Vyberte si, ktorá vám vyhovuje.
My sa vám ozveme
Nechajte nám váš e-mail a náš obchodný zástupca vás bude kontaktovať.
Facebook
SILRING s.r.o.
851 04 Bratislava
Sustekova 16
Záruka a doprava
Záruka na všetky výrobky 3 - 5 rokov. Doprava po celom Slovensku pri objednávke nad 150 eur - zadarmo.
© Všetky práva vyhradené 2024 SILRING
sk
Potrebujete poradiť? Vyžiadajte si nezáväzný návrh vášho projektu osvetlenia