Římskokatolická farnost Martínkov - Osvetlenie kostola