Kynologický klub Babice, z.s. - osvetlenie ihriska