ČISTA NARAVA d.o.o. - Osvetlenie futbalového ihriska