LED Verejné osvetlenie

LED Verejné osvetlenie je najekonomickejšou náhradou štandardne používaných pouličných svietidiel so sodíkovou, MHL výbojkou alebo s žiarivkovými trubicami. LED pouličné svietidlá sú určené na osvetľovanie ciest, ulíc, verejných priestranstiev, peších komunikácií, sídlisk, parkovísk a iných vonkajších plôch.

vyžiadajte si
nezáväzný návrh