LED Pouličné osvetlenie

vyžiadajte si
nezáväzný návrh
LED pouličné osvetlenie je najekonomickejšou náhradou štandardne používaných pouličných svietidiel so sodíkovou, MHL výbojkou alebo s žiarivkovými trubicami. LED pouličné svietidlá sú určené na osvetľovanie ciest, ulíc, verejných priestranstiev, peších komunikácií, sídlisk, parkovísk a iných vonkajších plôch.